piet zegveld |  l i j n e n   e n   v l a k k e n

 
image.jpeg

Piet Zegveld    1946 | Renkum

Ik schilder het vierkant in lijnen en vlakken

 

 

Waarom het [VIERKANT]?.

 

Het vierkant is voor mij in aanvang een neutrale vorm van eenheid, eenvoud en duidelijkheid.

Ik hou van een minimale beeldtaal. Een filter voor het teveel, toch zitten er voorstellingen in

mijn werk door het gebruik van beeldaspecten als kleur, structuur, ordening en afmeting, 

dit maakt van mij niet alleen maar een abstracte schilder, er ontstaan in een steeds wisselend 

proces met visie en intuïtie composities met van dichtbij elementen van iets landschappelijks. 

Symbolen in een minimale beeldtaal. Dit is mijn signatuur in [VIERKANT].

 


 

Mijn eerste exposities met zeefdrukken en werken op papier dateren uit de begin jaren '80. 

Cirkels, lijnen, driehoeken en vierkanten in strakke patronen kenmerkten dit eerste werk, en hadden veel overeenkomsten met de kunststijl van Geometrie en het Constructivisme, [die; zij zijn aan strenge normen regels en wetten gebonden, het symmetrie, de lijnen, vlakken, en de verschuiving diende zich te voltrekken binnen het platte vlak,met een strikte controleerbare volgorde en handhaving in bewerkingen]. Het vervolg resulteerde na 1989 in de zeefdrukken tot meer kleur en volume doordat het denkwerk meer en meer werd omgezet ihandwerk zonder de tussenkomst van films, nuances waren niet meer enkelvoudig maar gelaagd en vormen werden verder verabstraheert zonder het uitgangspunt te negeren, in mijn schilderijen bood het medium acryl hierin de ruime mate van vrijheid voor het experiment, dit heeft zich uiteindelijk ontwikkeld tot dat ik in 1998 bij het vierkant uitkwam.

 


 

Bij mijn 'Tekst-Beelden' vormen de vierkanten de talige tekens die een geschreven tekst weergeven. 

 

In die schilderijen komt een wetmatigheid voor in verschuivingen, in spiegelingen en in de tekst zelf. 

Ik beperk mijzelf hierdoor in de keuze en vrijheid met de wetten die ik maak vanuit mijn eigen wereld.

Aan het horizontale en verticale houd ik me vast, ook vastgelegd zijn in vooraf gemaakte schetsen 

de verschillen in toonwaarde, de grijzen en/of kleuren en de tekst-richting. 

Subjectieve aspecten als vrijheid die in het ander werk wel voorkomen zijn in de 'Tekst-Beelden' 

niet aanwezig.